Administrator - kom med på teamet

Engageret og dedikeret administrativ medarbejder til Folkehuset Kvaglund og Kvaglund Kirke

Bliv en del af en kirke med et spændende Folkehus projekt

Da vores nuværende administrator flytter fra byen, søger vi nu en ny kollega til vores team.
Vi søger en administrator til at løse opgaver både i Folkehuset Kvaglund og Kvaglund Kirke. Du kommer til at hjælpe med den daglige drift og udvikling af både Folkehuset, men også kirkens øvrige aktiviteter og events.

OM FOLKEHUSET OG KVAGLUND KIRKE:Kvaglund Kirke ligger i den østlige del af Esbjerg. Vi er først og fremmest et fællesskab af mennesker, som på trods af forskelle i interesser, social status eller hudfarve deler troen. Vi kalder det kirke som familie eller livsforvandlende fællesskab.

Folkehuset Kvaglund er Kvaglund Kirkes nye kulturelle og sociale satsning i lokalområdet. Folkehuset er et nyopstartet samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Kvaglund Kirke, hvor kirken har købt det lokale bibliotek og renoveret den ene ende af de gamle bibliotekslokaler. Her har vi startet en retro-café, som i dagligdagen fungerer som hele Kvaglunds dagligstue og hvor vi samles om alt det vi er fælles om. Caféen bemandes primært af frivillige, som rekrutteres og oplæres til opgaven. I Folkehuset ønsker vi desuden at holde fællesspisninger, foredrag, koncerter, events for børn og unge – og meget mere.

Arbejdsopgaver

Som Folkehuset Kvaglund og Kvaglund Kirkes nye administrator kommer du til at varetage følgende opgaver:

 • Lokalebooking: Ansvar for lokalebooking.
 • Kalenderstyring: Opdatering og vedligeholdelse af kalenderen.
 • Sekretærfunktioner: Sekretær i forbindelse med møder. Dette inkluderer indkaldelse til møder, udarbejdelse af dagsordner, referat m.m. Du står til rådighed for Folkehusets leder og kirkens daglig leder ved ad-hoc sekretæropgaver.
 • Økonomi og bilagshåndtering: Assisterer menighedsrådets kasserer og regnskabskontoret med regnskab og bogføring, samt overholdelse af deadlines.
 • Koordinering af arrangementer og events: Koordinering af praktiske detaljer ved arrangementer og events, i samarbejde med frivillige og ansatte.
 • Administrering af tilmeldinger: i forbindelse med diverse arrangementer.
 • Udarbejdelse af årshjul: Hjælper med udarbejdelse af årshjul for arrangementer, samt med at booke foredragsholdere og koncerter.
 • Kommunikation: Hjælper med at administrere sociale medier, hjemmesider, udarbejdelse af tryksager.

Der vil forekomme weekend- og aftenarbejde. Fleksibilitet og tværfaglighed vægtes højt i arbejdsopgaverne.
Du vil i dagligdagen være en del af teamet i Folkehuset Kvaglund. Du kommer til at samarbejde tæt med både Folkehusets leder Allan Skovgaard og kirkens daglige leder Maibritt Thyssen.

Kompetencer og kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har et godt mix af følgende kompetencer og kvalifikationer:

 • Du er organiseret, struktureret og omstillingsparat
 • Du har erfaring med sekretærfunktioner, mødeadministration, kalenderstyring m.m.
 • Du er god til at arbejde selvstændigt, men kan også arbejde i et team af både frivillige og ansatte
 • Har interesse for regnskab, økonomistyring og bilagshåndtering.
 • Ser samarbejdet med frivillige som en værdi
 • Erfaring med brugen af sociale medier og hjemmesideadministration er en fordel.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med god energi, humor og samarbejde på tværs af kirkens 10 medarbejdere
 • En fleksibel hverdag med en stor grad af selvbestemmelse over arbejdstiden

 

Vision og værdier

Vi søger dig, som vil arbejde aktivt for både Folkehuset og Kvaglund Kirkes vision og værdier. I Folkehuset samles vi om alt det vi er fælles om, og møder hinanden uden fordomme og med åbne sind. I Kvaglund Kirke er vores vision ”Fuld af ånd og hjerte for folket”, og vi drømmer om at give Guds kærlighed videre.

Praktiske detaljer

 • Timeantal: Stillingen er normeret til 30 timer om ugen.
 • Tiltrædelse: Stillingen er ledig pr. 1. januar. Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt.
 • Ansøgningsfrist: Senest mandag d. 11. december kl. 12.00. Vi forventer at holde første runde samtaler fredag d. 15. december og evt. 2. runde samtaler mandag d. 18. og tirsdag d. 19. december.
 • Ansøgning: Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning og CV til 9099fortrolig@sogn.dk. Skriv “Administratorstilling – Kvaglund” i emnefeltet.
  Kombination af stillinger: Vi søger 3 forskellige stillinger samtidig, hvor der er mulighed for at lave forskellige kombinationsmuligheder. Så hvis du ser dig selv udfylde kompetencer i flere af stillingerne og kunne være interesseret i en kombination på tværs af de søgte stillinger, så angiv det gerne i din ansøgning.
 • Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål om stillingen eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte daglig leder Maibritt Thyssen på maibrittmt@kvaglundkirke.dk eller på mobil 29 66 62 05 eller Folkehusets leder Allan Skovgaard Jensen på allan@folkehusetkvaglund.dk eller mobil 48 80 88 98.
 • Ansættelsesmyndighed: Ansættelse sker ved Kvaglund Sogns Menighedsråd beliggende Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø og vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
 • Lønniveau/lønramme: Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863 kr.-402.618 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 36.051,03 kr. (nutidskroner).
836 556 Maibritt Thyssen