Caféansvarlig vært til Folkehuset Kvaglund og Kvaglund Kirke

Bliv en del af en kirke med et spændende Folkehus-projekt

Vi søger en ny kollega til en nyoprettet stilling som caféansvarlig vært til Folkehuset Kvaglund, samt til opgaver i Kvaglund Kirke.

OM FOLKEHUSET OG KVAGLUND KIRKE:Kvaglund Kirke ligger i den østlige del af Esbjerg. Vi er først og fremmest et fællesskab af mennesker, som på trods af forskelle i interesser, social status eller hudfarve deler troen på Jesus. Vi kalder det kirke som familie eller livsforvandlende fællesskab.

Folkehuset Kvaglund er Kvaglund Kirkes nye kulturelle og sociale satsning i lokalområdet. Folkehuset er et nyopstartet samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Kvaglund Kirke, hvor kirken har købt det lokale bibliotek og renoveret den ene ende af de gamle bibliotekslokaler. Her har vi startet en retro-café, som i dagligdagen fungerer som hele Kvaglunds dagligstue og hvor vi samles om alt det vi er fælles om. Caféen bemandes primært af frivillige, som rekrutteres og oplæres til opgaven. I Folkehuset ønsker vi desuden at holde fællesspisninger, foredrag, koncerter, events for børn og unge – og meget mere.

Arbejdsopgaver:

Dit omdrejningspunkt vil være hverdagen i Folkehuset og Folkehusets Café. Opgaverne indebærer blandt andet:

 • Oplæring og organisering af frivillige: Ansvarlig for oplæring af frivillige til opgaver i køkkenet og caféen. Organisering af vagtskema til bemandingen i Folkehusets café. Afholde samtaler med interesserede nye frivillige i samarbejde med Folkehusets leder.
 • Køkkenansvarlig: Ansvarlig for køkkenet i Folkehuset, herunder ansvar for at der laves mad og bagværk til Folkehusets café og til fællesspisninger. Ansvarlig for at involvere frivillige i køkkenets drift til arrangementer og i hverdagen. Hygiejne-ansvarlig i køkkenet, herunder afrapportering af rengøring og håndtering af fødevarer. Oprydning og opvask i kirkens køkken på kirketjenerens fridage.
 • Oprydning: Sikre at Folkehusets café fremstår hyggelig og præsentabel i hverdagen (eksklusiv rengøring). Hjælp til oprydning i fællesarealer, så de fremstår præsentabelt. Ansvarlig for at organisere opbevaring og depotrum.
 • Afvikling af arrangementer og events: Hjælpe til ved opstilling og oprydning i forbindelse med arrangementer i Folkehuset Kvaglund, f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisninger. Der vil også være forskellige arrangementer i Kvaglund Kirke, hvor der er brug for din hjælp til opstilling og oprydning.
 • Kirkefrokost: Ansvarlig for at organisere et antal kirkefrokoster i løbet af året i samarbejde med frivillige.

Der vil forekomme weekend- og aftenarbejde. Fleksibilitet og tværfaglighed vægtes højt i arbejdsopgaverne.
Du vil i dagligdagen være en del af teamet i Folkehuset Kvaglund.
Du kommer til at samarbejde tæt med både Folkehusets leder Allan Skovgaard og kirkens daglige leder Maibritt Thyssen.

Kompetencer og kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har et godt mix af følgende kompetencer og kvalifikationer:

 • Du har sans for de praktiske detaljer som skal være på plads både i hverdagen og ved arrangementer.
 • Du har erfaring med køkkenstyring og madlavning.
 • Du er udadvendt og imødekommende.
 • Du har ordenssans og overblik.
 • Du er praktisk anlagt og god til at se løsninger i hverdagen.
 • Du er selvstændig, men har også lyst til at arbejde sammen med andre.
 • Ser samarbejdet med frivillige som en værdi

 

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med god energi, humor og samarbejde på tværs af kirkens 10 medarbejdere
 • En fleksibel hverdag med en stor grad af selvbestemmelse over arbejdstiden

Vision og værdier

Vi søger dig, som vil arbejde aktivt for både Folkehuset og Kvaglund Kirkes vision og værdier. I Folkehuset samles vi om alt det vi er fælles om, og møder hinanden uden fordomme og med åbne sind. I Kvaglund Kirke er vores vision ”Fuld af ånd og hjerte for folket”, og vi drømmer om at give Guds kærlighed videre.

Arbejdstid og løn:

 • Timeantal: Stillingen er normeret til 30 timer om ugen.
 • Tiltrædelse: Stillingen er ledig pr. 1. januar. Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt.
 • Ansøgningsfrist: Senest mandag d. 11. december kl. 12.00. Vi forventer at holde første runde samtaler fredag d. 15. december og evt. 2. runde samtaler mandag d. 18. og tirsdag d. 19. december. 
 • Ansøgning: Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning og CV til 9099fortrolig@sogn.dk. Skriv “Caféansvarlig vært – Folkehuset” i emnefeltet.
  Kombination af stillinger: Vi søger 3 forskellige stillinger samtidig, hvor der er mulighed for at lave forskellige kombinationsmuligheder. Så hvis du ser dig selv udfylde kompetencer i flere af stillingerne og kunne være interesseret i en kombination på tværs af de søgte stillinger, så angiv det gerne i din ansøgning.
 • Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål om stillingen eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte daglig leder Maibritt Thyssen på maibrittmt@kvaglundkirke.dk eller mobil 29 66 62 05 eller Folkehusets leder Allan Skovgaard Jensen på allan@folkehusetkvaglund.dk eller mobil 48 80 88 98.
 • Ansættelsesmyndighed: Ansættelse sker ved Kvaglund Sogns Menighedsråd, Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø.
 • Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikere og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk.
 • Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet. Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863 kr.-402.618 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056 kr. (nutidskroner).
 • Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056 kr.-455.794 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 334.249 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 927,36 kr. (nutidskroner) pr. år.
836 556 Maibritt Thyssen